terça-feira, 20 de janeiro de 2015

cultura que une: Galiza | Portugal


A livraria Traga-Mundos de Vila Real estará presente no terceiro encontro informal de agentes culturais da Galiza e Norte de Portugal, que se realizará em Chaves, no dia 24 de Janeiro, sábado, pelas 10h00 – uma iniciativa da Fundación Vicente Risco de Ourense, Galiza, denominada “Cultura que une”.

«Galiza e Portugal, fillos dunha mesma cultura que, xogos da Historia, ficou tronzada, non tanto na época en que don Afonso Henríquez proclamou a independencia do Condado Portucalense fronte Castela, mais quizais con maior forza cando os tratados de lindes despois da implantación duns estados liberais fortemente xacobinos e centralistas a longo do XIX.


Nas dúas primeiras décadas do pasado século XX, intelectuais e creadores galegos e portugueses falaron da necesidade do reencontro. Mais as violencias do XX, nomeadamente as ditaduras, a Guerra Civil española, as represións, as miserias económicas, que afectaron aos pobos ibéricos semellaron silenciar estes encontros que, a modo de encontros entre arqueólogos, escritores, filólogos, etc., continuaron á marxe da oficialidade.

(...) A figura do Teixeira de Pascoaes (gran admirador de Rosalía de Castro, Teixeira de Pascoaes escribía a Risco que habería que lle facer unha homenaxe) foi un referente simbólico para unha intelectualidade galega. E non só Teixeira. Tamén Leonardo Coimbra, Santos Junior, Carlos de Passos, Hernani Cidade, Rodrigues Lapa, Vicente Risco, Viqueira, Noriega Varela, Castelao, Filgueira, Jenaro Marinhas del Valhe, Valentín Paz Andrade, Carvalho Calero,  son un bo exemplo de intelectuais que, nalgún intre da súa vida, ollaron para o reencontro.

A aprobación o 11 de marzo de 2014 polo Parlamento Galego da Lei Valentín Paz-Andrade, froito dunha Iniciativa Lexislativa Popular, publicada no DOG de 8 de abril de 2014, invítanos, e até certo modo obríganos, a afondar no esforzo do encontro.»


A livraria Traga-Mundos tem contribuído para este encontro – nos últimos meses, em 2014, participou em Ourense, Monção, Allariz, Corunha, Eco Espaço O Rexo, Montalegre, Vila Real – e muito em breve poderemos dar mais notícias para 2015.


António Alberto Alves
Traga-Mundos – livros e vinhos, coisas e loisas do Douro
Rua Miguel Bombarda, 24 – 26 – 28 em Vila Real
2.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª, Sáb. das 10h00 às 20h00 e 4.ª feira das 14h00 às 23h00

Próximos eventos:
- dia 07 de Fevereiro de 2015 (domingo), das 15h00 às 20h00: participação com uma banca de livros, mais algumas coisas e loisas, no VRUM – Vila Real Urban Market, no Teatro Municipal de Vila Real;
- dia 21 de Fevereiro de 2015 (sábado), pelas 21h00: 2.ª sessão de Traga-Contos, com o contador transmontano Vítor Fernandes, na Traga-Mundos em Vila Real;
- dia 01 de Março de 2015 (domingo), pelas 15h00: IV Encontro Livreiro de Trás-os-Montes e Alto Douro, na Livraria Papelaria Dinis, em Valpaços;
- dia 06 de Março de 2015 (sexta-feira): participação com uma banca de livros, mais algumas coisas e loisas, no 3.º Seminário de Psicomotrocidade, na UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em Vila Real;
- dia 07 de Março de 2015 (sábado), pelas 21h00: apresentação do livro “Memórias da Maria Castanha” de Jorge Lage, na Traga-Mundos em Vila Real.

Sem comentários:

Enviar um comentário