segunda-feira, 29 de setembro de 2014

traga_mundos com a Galiza


A traga_mundos foi uma das convidadas presentes no encontro “Vencer as Barreiras das Fronteiras” que decorreu no dia 27 de Setembro de 2014, na Casa-Museu de Monção, a convite da Fundación Vicente Risco, de Ourense, Galiza.

«VENCER AS BARREIRAS DAS FRONTEIRAS
Significado e finalidade
O título para o noso encontro, proposto polo Prof. Dr. Viriato Capela, non fai referencia só ás fronteiras político-administrativas que aínda persisten entre a Galiza e o Norte de Portugal. Incide en modo particular nas nosas propias barreiras que imposibilitan derrubar de forma definitiva o que distancia a galegos dunha e doutra raia, quer seca quer húmida.
O noso fin é o de articular accións e intervencións socio-culturais de base, creando unha rede que dende a colaboración no deseño de diversas actividades nas que se impliquen asociacións de base, fundacións, museus, colectivos artísticos, musicais, empresas, particulares, Câmaras e Concellos, ... e que nas actividades que deseñen os diferentes organismos haxa unha porcentaxe importante, que non sexa algo simplemente anecdótico, de participación de elementos do outro lado da raia.
Camiñar, paseniño, cara a normalidade neste tipo de relacións até o punto de consideralas habituais e propias, exentas de calquera percepción de “falso exotismo”.  E despois deste percorrido, que sabemos longo,  conseguir que a a eurorrexión Galiza-Norte de Portugal sexa algo máis que un “nomenclator” administrativo en Bruxelas.»


Estiveram presentes, para além da anfitriã Universidade do Minho, as seguintes organizações: Fundação Academia Galega da Língua Portuguesa, Museu Bernardino Machado, Associação Ponte-Nas-Ondas, IEM – Instituto de Estudos Miñoranos, AGAL – Associaçom Galega da Língua, Associaçom Gentalha do Pichel, Imaxia Software, Associação para a Criação do Museu Eduardo Teixeira Pinto.

Foi um primeiro encontro informal, facilitado pela empatia de Luís Martínez-Risco Daviña, importante para nos conhecermos, partilharmos informações, ideias, objectivos, aspirações – sobretudo, emoções e afectos. Espaço de convívio e cumplicidades que se prolongou e reforçou ao almoço, no Convento dos Capuchos – Hotel Rural. Partimos com a certeza que diversas aproximações e iniciativas irão surgir nos próximos meses – concretizando os objectivos deste encontro...

A traga_mundos foi ainda convidada para visitar a sede da Fundación Vicente Risco em Allariz e assistir ao evento “Unha Faba, Unha Vida” performance musico-poetica, por Ugía Pedreira e Marina Ural, n’a fábrica de vilanova. [os nossos agradecimentos]

Sem comentários:

Enviar um comentário