quinta-feira, 10 de dezembro de 2015

Prémio Antón Risco 2015


Antonio Manuel Fraga faise co Primeiro Premio “Antón Risco” de literatura fantástica

O pasado 10 de decembro fallouse o I Premio “Antón Risco” de literatura fantástica convocado por Urco Editora en colaboración coa Fundación Vicente Risco, Sacaúntos Cooperativa Gráfica, Libraría Aira das Letras, Livraria Traga-Mundos, Pastelería Fina Rey e restaurante O Pingallo. Resultou gañador Antonio Manuel Fraga Allegue coa obra presentada baixo o título “Querido H.P.L.” Así mesmo, o xurado nomeu a obra finalista Peixe Babel, de Carlos Quiroga, para ser publicada no selo compostelán.

Reproducimos a seguir a nota do xurado:

Fallo do Primeiro Premio "Antón Risco" de Literatura Fantástica.

Reunido en Ourense, no Restaurante "O Pingallo", a quinta-feira día 10 de decembro de 2015, o xurado formado por Mario Regueira, Isabel Mociño, Mila da Aira, António Ságue e Joâo Madureira e actuando como vocais da Urco editora e sen voto, Tomás González Ahola e David Cortizo Conde, decidiuse que, de entre as dezaoito obras recibidas, o primeiro premio Antón Risco de literatura fantástica recae sobre a obra presentada baixo o título "Querido H.P.L" que, logo da apertura da plica, resultou ser da autoría de Antonio Manuel Fraga Allegue.
Asemade, pola súa calidade, o xurado tamén decidiu nomear finalista a obra "Peixe Babel", da autoría de Carlos Quiroga, que será premiada coa súa publicación.
En Ourense, 10 de decembro de 2015«Nese protagonismo do portugués como lingua literaria pode ser que teña algo que ver que unha das entidades patrocinadoras do premio é a Livraria Traga-Mundos de Vila Real. Os outros patrocinadores son a Fundación Vicente Risco, a libraría Aira das Letras, a rede de confeitarías Fina Rei (as tres de Allariz) e o restaurante Pingallo, da cidade de Ourense.» [blogue Biosbardia]

Sem comentários:

Enviar um comentário