domingo, 25 de fevereiro de 2018

III premio Antón Risco de Literatura Fantástica


O sábado 24 de febreiro de 2018, reunido en Allariz o xurado do III premio Antón Risco de Literatura Fantástica, composto por:
César Lorenzo Gil
Lois Pérez Diéguez
Llerena Perozo Porteiro (con voto delegado)
Fausta Cardoso Pereira, gañadora da anterior edición (con voto delegado)
e actuando como secretario con voz e sen voto Tomás González Ahola, en representación da Fundación Vicente Risco e Âncora Editora.
Resólvese outorgar o premio á obra “Os mouros do Pico Sacro”, que aberta a plica, resultou da autoría de Luis Rodríguez Rivera.
Asemade, o xurado recomendou a publicación da obra finalista “Sopas New Campbell”, polo que se prega ao autor ou autora que, de estar interesado/a, contacte coa organización.
En Allariz, a 24 de febreiro de 2018

Sem comentários:

Enviar um comentário